Det kan kolde hjerner ej forstå

Bæk i Moesgård skov.
Billede lånt fra: http://www.naturplan.dk

Tak, Jeppe Aakjær-Sivensnak,
vi hvister dig en særlig Tak,
fordi du duget har vort Bord
med mærkelige Udsagnsord,
som dels sprang frem fra Bondens Sjæl,
og som du dels har lavet selv.

Ærbødigst

Jeg lader afslutningsordene i Ærbødigsts (Viggo Barfoeds) hyldestdigt til Jeppe Aakjær indlede denne lille introduktion, fordi det udtrykker noget særligt dansk; det er et lejlighedsdigt, som taler til en fælles folkelig forståelse, poetisk og humoristisk. Kun folk, der kan dansk, og som er kendt med Jeppe Aakjærs lyrik, vil forstå humoren, og at den er et godmodigt drilleri. 

Det kan kolde hjerner ej forstå, og netop dette, at tale hjertesproget, er Aakjærs gave til folket. Da jeg for nogle år siden skulle forklare min lille datter, hvad ånd er, sang vi Jeg er havren, for her formidles kærlighed til Danmark fra et havrestrås synspunkt. Bonden sår og tæller fold, medens havren ved, at den har bjælder, der flyder ind i koret med lærken og kirkeklokkerne, hvor de synger solen ned og barnet til ro i vuggen. Pludselig bliver de danske agre en del af læserens sjæl, som omfatter alle aspekter af livet. Denne beåndede poesi kan kun modtages af mennesker, som er sig ånden bevidst.

Jeppe Aakjær skrev i en tid, da moderniteten og landbrugets effektivisering for alvor var begyndt, og havde vi ikke ham, havde vi ingen forståelse af landbolivet, som det var engang, med bøndernes rolige livsrytme og fromhedsliv - »Far ta`r ned så tung en bog, med Gud han hvisker sammen«. Vi er næsten vidne til et mysterium.

Og et mysterium er det ofte også, hvor en kilde eller en bæk har sit udspring, men Jeppe Aakjær ved besked:

Det går som sagn i slægtens mund, /at over paradisets grund / Gud gød dig som sin gave. / Da Herren stænged Edens sti, / du kom hans flammevagt forbi. / Hvor nu du går, du syndefri, / der bli'r en Edens have.

Bækken, der pynter Danmark som en yndig pige, som gav vort sprog sin sølverklang og tonen i vor folkesang, kan da ikke komme andetsteds fra end Paradisets have. Bækken bidrager altså med sin syndfrihed til at gøre alt det skønt, som taler til vore hjerter - naturen, sproget og sangene. Så bliver det ikke bedre. Du kære blide danske bæk er i Højskolesangbogen desværre kun repræsenteret med tre vers, men lidt har også ret.

Du kære blide danske bæk kan læres her

- Marianne Wagner