Medløberen

Billede lånt fra: http://dvd.box.sk

Arne Sørensen skrev i Det moderne menneske om de maskerede religioner, nazismen og fascismen, som vandt indpas efterhånden som troen på Kristus forsvandt, og mennesket ikke fandt trøst i materielle goder, som ellers tilfaldt flere og flere. Det var ganske godt set, og vi har ikke set mennesker lade sig forføre af den slags for sidste gang.

Gymnaslærer Pedersen er netop historien om at ville lade sig forføre, om medløberen, gymnasielærer Pedersen, som i 70`ernes velstands-Norge via en forelskelse bliver fanget ind i en lille kommunistisk sekt, som mødes på hemmelige steder under besværlige procedurer, hvilket øger tiltrækningskraften. Hvor vigtig er sekten og dens medlemmer ikke, når ingen kan nærme sig mødestedet uden at have foretaget diverse afledningsmanøvrer i fald der skulle finde overvågning sted?  Udover at dyrke diverse autoritære regimer og træne våbenbrug, får ledelsen den idè, at alle medlemmer skal opgive deres akademiske karriere og i stedet tage »almindelige« job for at vise solidaritet med arbejderne.

Det gør alle også troligt, men for første gang følger Pedersen ikke med strømmen. Han elsker at være gymnasielærer, det er en del af hans identitet, og da han hårdnakket nægter at skifte job, bliver han B-medlem af gruppen, hensat til at lade de andres pistoler, når de afholder skydetræning med henblik på den kommende revolution. Det viser sig også, at de andre, som har taget »almindeligt« arbejde, hurtigt bliver gennemskuet af deres kolleger, som ikke synes at lide under den falske bevidsthed eller føler sig det mindste udnyttede. De fleste af kommunisterne bliver da også trætte af at arbejde på gulvet og vender tilbage til deres oprindelige job. Langsomt, men sikkert går sekten i opløsning. Bare en holder ud. Med voldsomme konsekvenser.

- Marianne Wagner